Fuck het hoofdje

Column nummer twee voor AndC, over het vasthouden van een baby.