Van prinsje naar papa

Mijn essay over vaderschap, privileges en verantwoordelijkheid in Volkskrant Magazine.